Név:*
E-mail:*
OM-AZONOSÍTÓ: 035269 | Felnőttképzési lajstromszám: AL-1045

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Iskolánk jogelődjének a 2. sz. Élelmiszeripari Tanulóiskolának a feladata az 1953/54-es tanévtől a sütőipari szakmunkásképzés volt. 

A gyakorlati oktatás négy sütőipari tanműhelyben oldottuk meg, melyek kezdetben vállalati kezelésben voltak, majd 1957-ben az intézményünkhöz kerültek.
1957/58-as tanévben átalakult a szakmunkásképzés formája, és új szakmák képzése kerül az iskolához: érettségire épülő 1 éves képzés édes, sütő és tejipari szakon, és az édesipari szakmunkásképzés.
1958/59-es tanévben jelentősen javulnak az elméleti oktatás feltételei: az VI. Népköztársaság út ( Andrássy út ) 100. számú alatti épületbe költöztünk..
Az 1962/63-as tanévtől az iskola tanulóinak új fóruma az iskolaújság, mely 1978-tól Pesti Séta, 1994-től Élesztő címmel jelenik meg.
1964/65-es tanév újra jelentős változást hoz az iskola életében a szakközép iskola i képzés beindítása.
1967-ben az iskola felveszi Pesti Barnabás nevét. Pesti Barnabás fiatal vegyészmérnök, a magyar munkásmozgalom mártírja életét áldozta népünk szabadságáért.

 

A 1970/71-es tanévben a X. Pataki tér ( Szent László tér) 24 szám alatti első világháború idején hadikórház céljaira épült barakképületeket kapta meg iskolánk.
Ebben a tanévben is bővültek feladataink, új szakképzési területek:

  • tejipari szakmunkásképzés
  • konzervipari szakközép iskola i képzés(másfél évig volt a feladatunk)
  • dolgozók szakközépiskolája esti és levelező tagozaton sütő, édes, tejipari
    szakmákban

1972 januárjában megalakult a természetjáró szakosztály, ami azóta is jelentős szerepet játszik az iskola közösségi életében.
1973. szeptember elsejétől iskolánk főhatósági felügyeletét a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztériumtól ( a jelenlegi FVM) a Fővárosi Tanács VB Művelődési Főosztály (a mai Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály) vette át.. A szakmai irányítást ezután is a FVM látja el.
1978/79-es tanévtől indul az élelmiszer-analitikus technikusképzés.

Az elméleti oktatásra szolgáló két épületünk, különösen a Pataki téri rossz állaga, valamint iskolánk területi megosztottsága indokolta, hogy a fővárosi iskolák területi átszervezése után iskolánk az 1979/80-as tanévtől Andrássy út 63/64. szám alatti épületbe költözhetett.
Megkezdtük az épület átépítését, korszerűsítését a szakképzés és kor igényéhez igazodva. Korszerű analitikai és mikrobiológiai laboratóriumok kialakítására került sor.
1985-re befejeződött a 300 adagos konyha és étterem, valamint a tornatermi öltözők kialakítása.

1980-ban megalakult a "Jibraki" Diákszínpad, ahol igen színvonalas és országos szinten is eredményes munka folyt.

1981-83 között a Főváros és a MÉM támogatásával felépült az XIV. Almádi u 3-5 szám alatti telken az új sütőipari tanműhelyünk.
A sütőipari tanműhely munkáját és a szakképzést segítették az Almádi úti épületben kialakított korszerű kémiai laboratórium, és géptani oktató kabinetek.
Az iskola vezetősége az érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve 1985-ben alapította az ISKOLÁNKÉRT EMLÉKÉRMET.

1986/87-es tanévtől a szakközépiskolai képzés ismét átalakult. A tanulók az első négy évben közismereti és szakmai tantárgyakat egyaránt tanultak. A diákok a negyedik év végén a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tettek, és a tanulmányaikat a ötödik szakképzési évfolyamon folytathatták. Az ötödik évfolyamon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt a tanulók. Az öt éves szakközép iskola i képzés a technikusképesítő vizsgával zárult. 1989/90-es tanévben az érettségire épülő analitikusképzés első éve.

Ez a képzési forma a sütőipari, az édesipari, tejipari és az élelmiszer- analitikus szakokon indult.
Új feladatunk volt 1986-ban az élelmiszeripari gépésztechnikus képzés indítása, mely beiskolázási nehézségek miatt a 1996/1997-es tanévben szűnt meg.

1987/88-es tanévben újara beiskolázunk a malomipari szakmunkásképzőbe.

1987-ben Vásárosnamény-Gergelyiugornyán tiszaparti üdülőtelket vásárolhattunk, ahol 1989-ben átadhattunk jól felszerelt üdülőnket.

Minden évben diáktáborokat és tanulmányi kirándulásokat szervezünk "Ugornyán". Túrakenuink 40 fő egyidejű vizitúráját teszik lehetővé.
2002. óta üdülőnk Kőszegi Zoltán iskolánk egykori igazgatóhelyettesének nevét viseli.

Az ipari igények és a társadalmi elvárások motiválták, hogy nyugat-európai minta alapján iskolánk kidolgozta a pék-cukrász szakma tanügyi dokumentációit, és azok elfogadása után először az1990/91-es tanévben iskolázta be a mai napig legnépszerűbb pék-cukrász szakmunkásképző osztályát.
Két gimnáziumi osztály is színesíti az iskolában a választékot. Az 1993./1994-es tanévtől irodalmi-drámai fakultációjú gimnáziumi osztály, az 1994/95-ös tanévtől biológia-kémia fakultációs gimnáziumi osztály is indult az iskolában.

Ezekben az években az oktatáspolitikai koncepció is jelentősen megváltozott.
A szakmai képzést az iskolák csak a tanulók 16. évének betöltése után kezdhették el.
Új iskolai formációk alakultak ki. A szakközépiskolában a közismereti tantárgyak mellett csak egy-egy szakmacsoport un. orientációs és szakmai előkészítő tantárgyait tanulják a diákok.
Hasonló a helyzet a szakiskolai osztályoknál is. A 9-10. évfolyam elvégzése után kezdhetik meg a tanulók az OKJ szerinti szakmák elsajátítását.

A Munkaügyi Minisztérium pályázatán 1995-ben sikeresen szerepeltünk. A Phare-CAS program keretében az iskola 17 munkaállomásos korszerű számítógéptermet, fénymásolókat, 20 millió forint értékben a közismereti tantárgyak korszerű oktatását segítő szemléltető eszközöket kapott. A Világbank Emberi Erőforrások Fejlesztése projekt keretében tanáraink pedagógiai továbbképzéseken vettek részt.

A programban vállalta az iskola, az 1996/97-es tanévtől az élelmiszeripari szakmacsoportban minden évben egy szakközépiskolai osztályt indít a Világbanki tanterv tematikáját követve.
1991-ben a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján az iskolához került a VII. Izabella u. 1. szám alatti kollégium. Az eredeti épületrészt az evangélikus egyház visszakapta. Az új épületrész az iskoláé maradt, ahol az ekkor induló házvezető képzés gyakorlati oktatóhelyeit alakítottuk ki. Tankonyhát, számítógéptermet építettünk és megteremtettük a feltételeit a gépírás, csecsemőgondozás és szabás-varrás oktatásának is.

Az 1993-94-es tanévtől az Almádi utcai tanműhelynél megvalósult egy emeletráépítés: 12 új tantermet alakítottunk ki.
1994-ben az édesipari gyakorlati oktatás pedagógiai és szakmai feltételeinek javítását eredményezte az édesipari tanműhely kialakítása a Nestlé-gyárban, ami 1999-től az iskola Almádi utcai épületében üzemel és folyamatos fejlesztése iskolánk kiemelt feladata.

1998-ban a Világbanki Programban résztvevő iskolák részére újabb pályázatot ír ki a Munkaügyi Minisztérium. A sikeres pályázatot követően az 1998/99-es tanévtől az informatikai szakmacsoportban is indult egy osztály az iskolában.
Újabb korszerű 20 munkaállomásos számítógéptermet, informatikai oktatást segítő eszközöket, szoftvereket, a közismereti tantárgyak oktatását segítő szemléltetőeszközöket, az élelmiszeripari szakmacsoport részére nagy értékű, korszerű laboratóriumi eszközöket kaptunk.
Az oktatás új korszerű módszerekkel történő szervezését teszi lehetővé a Phare-program keretében kapott, nagyértékű berendezésekkel felszerelt Média-terem.

Az új képzési struktúra alapján az érettségire épülő a sütő-cukrász technikus képzésre az 2001/02-es tanévben iskoláztunk be először.
A 2002/2003-as tanévben új szinten indul meg a oktatás az iskolában. akkreditált felsőfokú szakképzés keretében élelmiszeripari menedzserképzést indítottunk. Az itt megszerzett kreditpontok egy részét a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán történő továbbtanulás esetén beszámítják.Az iskola folyamatos fejlesztését szem előtt tartva 2004-ben pályázati pénzből az Andrássy úti és az Almádi útcai épületünkben is nyelvi laboratóriumot alakítottunk ki.

Főhatóságunk javaslatára az iskolánk új neve: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium.


Az élet azonban nem áll meg, és a törvények is változnak. A Fővárosi Önkormányzat mint fenntartó 2008-től TISZK-ekbe csoportosította az iskoláit. A mi iskolánk a "SZÍNES" TISZK-be tartozik a képzési profiljának megtartása mellett.

Változás, hogy 2007-ben bevezettük a felzárkóztató képzést, viszont a gimnáziumi osztályainkat 2008. szeptember 1-től nem indíthatjuk. Az eddigi közismereti alapozó osztályaink indulnak, illetve a szakmai képzés is, természetesen az átdolgozott OKJ alapján.
Az iskola vizsgáztatási joga továbbra is fennmaradt.
Az iskola felnőttképzési akkreditált intézmény, így változatlanul folytatjuk szakmáinkban a tanfolyami képzéseket.

Továbbra is várjuk mindenki érdeklődését és jelentkezését.Hírek röviden
Szakmák éjszakája
04.19
Iskolánk is csatlakozott 2017-ben a Szakmák éjszakája elnevezésű programhoz. 2017. április 21-én. pénteken 18 órától várjuk látogatóinkat mindkét...
Kis Sándor emlékverseny 3. forduló
04.18
Hétfőn lezajlott a Kis Sándor Matematika Emlékverseny harmadik, egyben utolsó fordulója.  Most is sok érdeklődő volt, változatos, színes...
Kis Sándor Emlékverseny
02.28
A KIS SÁNDOR EMLÉKVERSENY Első fordulója 2016. november 11-én zajlott le. Nagyon sok tanuló jött el, alig tudtuk leültetni őket a Díszteremben.A...
Készül az 5. csoport Németországba.
02.09
    „Freude am Beruf - Abschluss in der Tasche”  -  „Öröm a szakmában - bizonyítvány a markunkban”   Készül az 5. csoport...
Ökoiskola lettünk!
01.15
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Földművelésügyi Minisztérium ÖKOISKLA címet adományozta iskolánknak. Ezt a címet és a hozzá tartozó logot 2019...
Kis Sándor Emlékverseny 2016-2017 első forduló eredményei...
11.30
Kis  Sándor  Emlékverseny  -   2016-2017.   I-II-III. FORDULÓ EREDMÉNYEI A verseny első fordulóján 36 tanuló vett részt....
Megérkezett az Erasmus+ pályázatunk negyedik csoportja...
11.27
Megérkezett az Erasmus+ pályázatunk negyedik csoportja Türingiából! Két szerencsés tanulónk Dániában járt egy szakképző intézményben, itt tanultak és...
A 2016/17. tanévi Pék és pék-cukrász tanulók hagyományőrző versenyének tájékoztatója
09.16
  Helye: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanműhelye (1148 Bp. XIV. ker. Almádi út 3-5.). Ideje: 2016. október 15. (szombat), 8,...

Copyright (c) 2005. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola. by Visualnet
OM-AZONOSÍTÓ: 035269 | Felnőttképzési lajstromszám: AL-1045